021 - 40661000

فلاشتانک نیاز مدل لوتوس

  • Brand :فلاشتانک نیاز
  • Number of outputs :1 Output / s
  • نوع تخلیه آب :Two-Stage
  • نوع عملکرد :Handspike & Buttony

فلاشتانک نیاز مدل لوتوس

  • فلاش تانک دو زمانه نیاز 
  • دارای 3 رنگ طلایی _ مشکی _ صدفی طوسی میباشد
  • دارای لوله مکعبی که جلوه خاصی به سرویس شما میدهد

Technical Specifications of Product

Iranian Standard
World Standard
Quality Insurance
Quality Control
Warranty
Sales Service
No Leaks
No Sediment
Modern Plating
Easy to Install
Lasting Beauty
Long Term Operation
Easy Cleaning
  • Type of ColorShiny
  • Type of installationWall-Mounted
  • Type of performanceHandspike & Buttony
Similar Products
Registered comments
Insert your comment

Your telephone and email will not be displayed.

images فلاشتانک نیاز مدل لوتوس

فلاشتانک نیاز مدل لوتوس
فلاشتانک نیاز مدل لوتوس