021 - 40661000

باکس توکاره دوش قهرمان

باکس توکاره دوش قهرمان

  • این باکس مربوط به متعلقات دوش توکاره قهرمان میباشید
  • با قابلیت تعویض
  • بدون خرابی دیوار

Технические характеристики продукции

Иранский стандарт
Мировой стандарт
Страхование качества
Контроль качества
Гарантия
Нет отложений
Долгосрочная операция
Легкая очистка
  • БрендыГaграмaн,Гaграмaн
  • نوع محصولاتصالات
  • Материал РучкиЛатунный Сплав
Подобные продукции
Зарегистрированные мнения
Оставить комментарий

Ваш номер телефона и эл. Почта не будет демонстрирован.

تصاویر باکس توکاره دوش قهرمان

باکس توکاره دوش قهرمان