021 - 40661000

آزمون نظام مهندسی سال 98 (0)

آزمون نظام مهندسی سال 98

آزمون نظام مهندسی سال 98

تمامی فارغ التحصیلان در رشته های مهندسی معماری ، تاسیسات مکانیک ، تاسیسات برق ، مهندسی عمران ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک که در لیست رشته های مجاز برای شرکت در آزمون نظام مهندسی می باشند