021 - 40661000

شیر توالت KWC مدل اروس

 • Brand :KWC Faucets
 • Color Type :Shiny
 • Material of Trunk :Brass Alloy
 • Number of Batches :1 Numbers
 • Type of Coating :Nickel - Chrome
 • Number of outputs :1 Output / s
 • Warranty :60 Months
10%

شیر توالت KWC مدل اروس

 •  آلیاژ برنج استفاده شده در شیرآلات کی دبلیو سی بر اساس استاندارد اروپا با کمترین مقدار سرب (کمتر از ۱٫۲ درصد) می باشد. شیرآلات KWC دارای استانداردهای بهداشت و سلامت اروپا است که باعث گردیده تا آب خروجی ، دچار هیچ گونه تغییری در بو و مزه نگردد

Technical Specifications of Product

Iranian Standard
Lasting Beauty
Refractory Ceramic Cartridge
Ease of Movement of the Lever
Ergonomic Structure
Long Term Operation
Exclusive Design
Environmentally Friendly
Modern Plating
World Standard
No Sediment
No Leaks
Sales Service
Warranty
Quality Control
Quality Insurance
Prelator Reducing Water Consumption
 • Type of ColorShiny
 • BrandKWC
 • Type of CoverNickel - Chrome
Similar Products
Registered comments
Insert your comment

Your telephone and email will not be displayed.

images شیر توالت KWC مدل اروس

شیر توالت KWC مدل اروس
شیر توالت KWC مدل اروس